Bảng Ngọc Sp Tank Mùa 8

Bảng ngọc hỗ trợ Support giành riêng cho các tướng tá cung ứng con đường bên dưới, với phần đa viên ngọc tái tổng hợp cho địa điểm đông đảo tướng mạo đi Support chuyên dụng cả tank lẫn phép thuật. Những bảng ngọc tái tổ hợp chuyên sử dụng, nhằm mục đích giúp cho phần lớn vị tướng đi cung cấp phát huy buổi tối đa sức mạnh của bản thân mình.


Alisttar

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổng hợp đến Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc bổ trợ cung cấp mang lại Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Bard dũng mạnh nhất

*

Đã bao gồm bảng ngọc AD cho các xạ thủ mùa giải new này

Blitzcrank

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Braum

*

Brand

Bảng ngọc hỗ trợ đến Br& đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc hỗ trợ đến Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc bổ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc bổ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ cung cấp cho Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Leona

*

Malphite

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc bổ trợ Support Morgana to gan lớn mật nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc bổ trợ Support mang đến Nami

*

Poppy

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Poppy

*

Những bảng ngọc Top vượt trội nhất nhằm đồng đội tđắm say khảo

Pyke

Bảng ngọc bổ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Sona

*

Soraka

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Soraka

*

Sett

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc hỗ trợ cung ứng mang đến Taric

*

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zilean chuẩn nhất

*

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra xuất xắc dùng

*

Bảng ngọc bổ trợ Support dành cho các tướng tá, chuyên đi hỗ trợ mang đến xạ thủ sinh hoạt con đường bên dưới vượt trội nhất để phần đa fan có thể dùng để leo Rank xếp hạng.