CÁCH BẤM SỐ 0 TRONG EXCEL

quý khách hàng có thể bao gồm ưa thích cá nhân là hiển thị những quý hiếm bằng không trong một ô, hoặc chúng ta cũng có thể áp dụng bảng tính tuân theo tập phù hợp tiêu chuẩn định dạng những hiểu biết các bạn ẩn những cực hiếm bằng ko. Có vài cách để hiển thị hoặc ẩn các quý giá bằng không.

Bạn đang xem: Cách bấm số 0 trong excel


*

Đôi khi chúng ta không thích những quý hiếm bởi ko (0) hiện trên những trang tính, thời điểm khác các bạn lại cần hiển thị chúng. Cho cho dù Việc ẩn hoặc hiện tại những số không là vì tiêu chuẩn định dạng tốt sở thích của doanh nghiệp, luôn bao gồm một số phương pháp để làm vấn đề đó.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả những cực hiếm bởi không bên trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang lại trang tính này, hãy lựa chọn một trang tính, rồi tiến hành một trong những làm việc sau:

Để hiển thị các quý hiếm bởi không (0) trong những ô, hãy chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị những quý hiếm bởi ko (0) bên dưới dạng các ô trống, hãy quăng quật lựa chọn vỏ hộp kiểm Hiện số ko trong những ô có mức giá trị bằng không.

Ẩn các cực hiếm bằng ko trong các ô sẽ chọn

Các bước này giúp ẩn các quý giá bằng không trong số ô đã chọn bằng phương pháp cần sử dụng một format số. Các quý giá ẩn chỉ xuất hiện thêm trong tkhô hanh bí quyết với ko in ra. Nếu quý hiếm ở một Một trong những ô này đưa thành một quý hiếm không giống không, thì giá trị này sẽ hiển thị vào ô với định hình của chính nó đang giống như nlỗi định hình số thông thường.

Chọn những ô bao gồm cất những giá trị bởi không (0) nhưng mà bạn có nhu cầu ẩn.

quý khách hoàn toàn có thể nhận Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, bấm chuột Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bnóng Số > Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi click chuột OK.

Để hiển thị những quý giá ẩn:

Chọn các ô gồm những số ko (0) bị ẩn.

Bạn rất có thể dấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm chuột Định dạng > Định dạng Ô.

Bnóng Số > Chung để áp dụng format số mặc định, rồi bnóng OK.

Ẩn những cực hiếm bằng ko vì bí quyết trả về

Chọn ô gồm chứa quý hiếm bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, click chuột mũi thương hiệu ko kể Định dạng gồm Điều kiện > Quy tắc Tô sáng sủa Ô Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp bên nên, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, click chuột tab Phông.

Trong vỏ hộp Màu, lựa chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số ko bên dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Dùng hàm IF nhằm thực hiện thao tác này.

*

Dùng một bí quyết như vậy này để trả về một ô trống khi quý giá là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đây là phương pháp phát âm cách làm. Nếu 0 là tác dụng của (A2-A3), không hiển thị 0 – ko hiển thị gì (chỉ báo bởi lốt ngoặc kép “”). Nếu điều này sai trái, hiển thị hiệu quả của A2-A3. Nếu chúng ta không muốn ô trống nhưng mà hy vọng hiển thị một sản phẩm gì đó khác số 0, đặt một dấu gạch men nối "-" hoặc một cam kết từ không giống giữa các vết ngoặc kxay.

Ẩn những cực hiếm bằng không vào báo cáo PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Phân tích, vào đội PivotTable, hãy bnóng vào mũi thương hiệu bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bnóng vào tab Bố trí & Định dạng, rồi thực hiện một hoặc những làm việc sau:

Thay thay đổi giải pháp hiển thị lỗi Chọn vỏ hộp kiểm Với những quý giá lỗi hiện dưới Định dạng. Trong hộp, hãy nhập quý giá bạn có nhu cầu hiển thị ráng mang đến lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng các ô trống, hãy xóa khỏi phần lớn ký kết tự vào vỏ hộp.

Txuất xắc thay đổi biện pháp hiển thị ô trống Chọn vỏ hộp kiểm Với ô trống hiện. Trong hộp, hãy nhập quý hiếm bạn có nhu cầu hiển thị trong số ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự vào vỏ hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không thích các quý giá bằng không (0) hiện nay trên những trang tính, cơ hội khác chúng ta lại cần hiển thị chúng. Cho dù Việc ẩn hoặc hiện tại những số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở trường của chúng ta, luôn luôn tất cả một trong những phương pháp để làm vấn đề đó.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các quý giá bởi không trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn mang lại trang tính này, hãy lựa chọn 1 trang tính, rồi tiến hành một Một trong những làm việc sau:

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong những ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có giá trị bằng không.

Để hiển thị các quý hiếm bởi không dưới dạng ô trống, vứt lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bằng không.

Sử dụng định dạng số nhằm ẩn các quý hiếm bởi ko trong các ô sẽ chọn

Thực hiện theo tiến trình này nhằm ẩn những quý hiếm bằng không vào ô đang chọn. Nếu giá trị ở một Một trong những ô này đưa thành giá trị không giống ko, định hình của quý hiếm đó sẽ tương tự nlỗi định dạng số thông thường.

Chọn đông đảo ô có chứa các cực hiếm bởi không (0) mà lại bạn có nhu cầu ẩn.

quý khách hàng rất có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bnóng Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các giá trị ẩn chỉ mở ra trong thanh cách làm — hoặc trong ô nếu như khách hàng sửa đổi vào ô — cùng không in ra.

Để hiển thị lại những cực hiếm ẩn, chọn các ô, rồi dìm Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, vào nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bnóng Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời hạn, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng format có điều kiện để ẩn những cực hiếm bằng không do một bí quyết trả về

Chọn ô bao gồm cất quý hiếm bằng ko (0).

Trên tab Nhà, vào nhóm Kiểu, bấm mũi tên bên cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng sủa Quy tắc Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong vỏ hộp mặt cần, nên chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn white color.

Xem thêm: Grammar - How Many Time Vs How Much Time

Sử dụng cách làm để hiển thị những số ko dưới dạng ô trống hoặc giấu gạch nối

Để triển khai tác vụ này, áp dụng hàm IF.

Ví dụ

ví dụ như rất có thể dễ nắm bắt hơn nếu như khách hàng xào nấu nó vào một trong những trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số sản phẩm nhì bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi cực hiếm là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về lốt gạch ốp ngang lúc quý hiếm là không (-)

Để biết thêm đọc tin về cách thực hiện hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn các giá trị bởi không vào report PivotTable

Bnóng vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, vào đội Tùy lựa chọn PivotTable, hãy bấm chuột mũi tên ngoài Tùy chọn, rồi bnóng Tùy chọn.

Bnóng vào tab Bố trí và Định dạng, rồi thực hiện một hoặc những làm việc sau:

Ttuyệt đổi hiển thị lỗi Chọn vỏ hộp kiểm Với các cực hiếm lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Trong hộp, nhập quý hiếm bạn có nhu cầu hiển thị cầm mang đến lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng ô trống, xóa phần đông ký từ vào hộp.

Tgiỏi đổi phương pháp hiển thị ô trống Chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Trong vỏ hộp, nhập quý hiếm bạn có nhu cầu hiển thị vào ô trống làm sao. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết trường đoản cú vào vỏ hộp. Để hiển thị số ko, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi chúng ta không thích những giá trị bằng ko (0) hiện nay bên trên những trang tính, dịp khác bạn lại nên hiển thị chúng. Cho cho dù việc ẩn hoặc hiện các số không là vì tiêu chuẩn chỉnh định dạng xuất xắc sở thích của công ty, luôn luôn gồm một trong những phương pháp để làm cho điều đó.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ các quý giá bởi không trên trang tính

Bnóng vào goldmarkcity-hanoi.com Office mục ,

*
, click chuột Excel chọn ,rồi nhấn vào hạng mục Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy lựa chọn đến trang tính này, hãy chọn 1 trang tính, rồi thực hiện một trong những làm việc sau:

Để hiển thị các quý giá bằng không (0) trong những ô, lựa chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị những quý giá bằng ko dưới dạng ô trống, bỏ lựa chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số ko trong số ô có giá trị bởi không.

Sử dụng format số nhằm ẩn các quý hiếm bởi không trong những ô vẫn chọn

Thực hiện nay theo các bước này để ẩn những cực hiếm bằng không trong ô vẫn chọn. Nếu quý giá tại một giữa những ô này đưa thành quý giá không giống không, format của quý hiếm đó sẽ tương tự như nlỗi format số thường thì.

Chọn hầu như ô gồm chứa các quý giá bằng không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Quý khách hàng hoàn toàn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong team Ô, bnóng Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bnóng Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý hiếm bị ẩn chỉ lộ diện trong thanh hao công

*
— hoặc vào ô nếu bạn chỉnh sửa vào ô — cùng ko in ra.

Để hiển thị lại các quý hiếm ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, vào team Ô, trỏ vào Định dạng, với bnóng Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung nhằm vận dụng định hình số mặc định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng định dạng bao gồm ĐK để ẩn những quý giá bởi ko do một cách làm trả về

Chọn ô có đựng giá trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, nhấp chuột mũi tên bên cạnh Định dạng Có điều kiện > Quy tắc Tô sáng Ô > Bằng.

Trong vỏ hộp bên trái, nhập 0.

Trong vỏ hộp bên nên, nên chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bnóng tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, chọn white color.

Sử dụng cách làm nhằm hiển thị các số ko bên dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch ốp nối

Để thực hiện tác vụ này, thực hiện hàm IF.

Ví dụ

lấy ví dụ có thể dễ dàng nắm bắt hơn nếu khách hàng xào nấu nó vào một trang tính trống.

Tôi làm cầm cố nào để xào nấu ví dụ?

Chọn ví dụ trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn những tiêu đề sản phẩm hoặc cột.


*

Chọn một ví dụ từ bỏ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, quý khách phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để biến hóa giữa xem công dụng và xem công thức trả về công dụng, thừa nhận CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức> team Kiểm nghiệm Công thức > Hiện Công thức.

Sau Khi xào luộc ví dụ vào trang tính trống, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh cho tương xứng cùng với nhu cầu của khách hàng.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số vật dụng hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống Khi quý hiếm là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về lốt gạch ốp ngang Khi giá trị là không (-)

Để biết thêm đọc tin về cách sử dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn các giá trị bằng ko vào báo cáo PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, vào đội Tùy chọn PivotTable, hãy bấm chuột mũi thương hiệu xung quanh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi triển khai một hoặc các thao tác làm việc sau:

Thay thay đổi hiển thị lỗi Chọn hộp kiểm Với các quý hiếm lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị cố gắng đến lỗi. Để hiển thị những lỗi dưới dạng ô trống, xóa đầy đủ ký từ trong vỏ hộp.

Txuất xắc thay đổi phương pháp hiển thị ô trống Chọn vỏ hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Trong vỏ hộp, nhập quý giá bạn muốn hiển thị vào ô trống như thế nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự trong vỏ hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.