Cách đánh số thứ tự trong excel 2003

*

Ad thấy có rất nhiều bạn quan tâm tới sự việc này. Nhân một thể đã không biết viết gì