Cách Lấy Giá Trị Số Trong Excel

Excel mang đến goldmarkcity-hanoi.com 365Excel cho goldmarkcity-hanoi.com 365 giành cho thứ MacExcel mang đến webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel năm nhâm thìn for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy test thực hiện hàm XMATCH mới, một phiên phiên bản match được cải tiến hoạt động theo bất kỳ phía như thế nào với trả về hiệu quả khớp đúng đắn theo mặc định, giúp vấn đề thực hiện hàm này dễ dàng và thuận lợi rộng so với phiên bạn dạng trước.

Bạn đang xem: Cách lấy giá trị số trong excel


Hàm MATCH tìm kiếm một mục được chỉ định và hướng dẫn vào phạm vi của ô, tiếp đến trả về vị trí kha khá của mục đó vào phạm vi này. Ví dụ, nếu như phạm vi A1:A3 chứa giá trị 5, 25 với 38 thì công thức =MATCH(25,A1:A3,0) đang trả về số 2, do 25 là mục vật dụng nhị vào phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH cầm đến một vào các hàm LOOKUP Lúc người mua cần biết vị trí của một mục vào một phạm vi nạm vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị đến đối số số hàng trong hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có những đối số bên dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà người dùng muốn so khớp vào mảng tìm kiếm. ví dụ như, khi bạn tra cứu vớt số điện thoại của một ai đó vào sổ điện thoại, bạn sẽ cần sử dụng thương hiệu của bạn kia làm quý giá tra cứu vớt nhưng mà số điện thoại cảm ứng bắt đầu là giá trị mà bạn có nhu cầu tra cứu.Đối số giá trị tra cứu rất có thể là một trong những quý giá (số, văn uống phiên bản hoặc quý hiếm lô-gic) hoặc một tmê say chiếu ô mang đến một số trong những, văn uống bản hoặc giá trị lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp quý giá tìm kiếm với các quý hiếm vào mảng tìm kiếm. Giá trị mang định đến đối số này là một trong.Bảng sau đây thể hiện cách nhưng mà hàm search thấy các giá trị dựa trên phần cài đặt của đối số mẫu mã khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm quý giá lớn nhất mà quý giá đó nhỏ hơn hoặc bằng quý hiếm tìm kiếm. Giá trị trong đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: Avast Premier 2018 + Key Bản Quyền Avast Premier 2018, Avast Premier 2018 + Key Bản Quyền Đến Năm 2024

0

Hàm MATCH tìm kiếm quý giá thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các quý giá trong đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm cực hiếm nhỏ nhất mà quý hiếm đó lớn hơn hoặc bằng lookup_value. Các cực hiếm trong đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của quý hiếm khớp đúng vào lookup_array, chứ không trả về chính quý hiếm đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng "a","b","c".

Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường lúc so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH ko tìm thấy cực hiếm khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và cực hiếm tìm kiếm là chuỗi vnạp năng lượng bản, thì người dùng có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — trong đối số giá trị tìm kiếm. Một dấu chấm hỏi khớp ngẫu nhiên cam kết tự đối kháng nào; một lốt sao phù hợp cùng với bất kỳ chuỗi ký kết từ bỏ như thế nào. Nếu quý khách hàng muốn tìm một dấu chấm hỏi giỏi dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trmong ký tự đó.

Ví dụ

Sao chxay tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây với dán vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để công thức hiển thị hiệu quả, hãy chọn bọn chúng, nhấn F2 với kế tiếp dấn Enter. Nếu bắt buộc, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

Cam

Táo

Công thức

25

38

40

41

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do không tồn tại tác dụng khớp đúng mực phải đang trả về địa điểm của giá trị ngay sát phải chăng tốt nhất (38) trong khoảng B2:B5.