CÂU LỆNH IF TRONG C

Một lệnh if hoàn toàn có thể được theo sau vày một lệnh else tùy ý, cơ mà tiến hành lúc biểu thức xúc tích và ngắn gọn là false.

Bạn đang xem: Câu lệnh if trong c

Cú pháp của một lệnh if...else vào Ngôn ngữ C là:

if(bieu_thuc_boolean) /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la true */else /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la false */Nếu biểu thức logic được khoảng chừng là true, thì lúc đó kân hận if sẽ tiến hành triển khai, còn nếu không thì kân hận else sẽ tiến hành triển khai.

Ngôn ngữ C mang sử rằng ngẫu nhiên giá trị non-zero với non-null là true, cùng ví như nó là zero hoặc null, thì khi ấy nó cho rằng quý hiếm false.

Xem thêm: Mss Là Gì ? Cách Phân Biệt Mrs, Miss Và Ms Cách Phân Biệt Mrs, Miss Và Ms

Sơ đồ vật một lệnh if...else trong Ngôn ngữ C

*

Ví dụ:

#include int main (){ /* phan dinch nghia bien cuc bo */ int a = 36; /* kiem tra dieu kien */ if( a Biên dịch cùng thực hiện chương trình C trên vẫn mang lại hiệu quả sau:

*

Lệnh if...else if...else trong C

Một lệnh if hoàn toàn có thể được theo sau vị một lệnh else if…else tùy ý, nhưng mà cực kỳ hữu ích nhằm kiểm soát những điều kiện nhiều mẫu mã.

Khi sử dụng lệnh if, else if, else, có một số điểm chủ yếu nên ghi nhớ:

Một lệnh if có 0 hoặc một lệnh else cùng chúng phải theo sau bởi ngẫu nhiên lệnh else if như thế nào.

Một lệnh if có 0 tới các lệnh else if với bọn chúng bắt buộc sinh sống trước lệnh else.

Một Khi lệnh else if thực hiện, nó sẽ không khám nghiệm lại ngẫu nhiên lệnh else if hoặc lệnh else sót lại khác.Cú pháp của một lệnh if...else if...else vào Ngôn ngữ C nlỗi sau:

if(bieu_thuc_boolean 1) /* Thuc thi lúc bieu thuc boolean 1 la true */else if( bieu_thuc_boolean 2) /* Thuc thi khi bieu thuc boolean 2 la true */else if( bieu_thuc_boolean 3) /* Thuc thi Khi bieu thuc boolean 3 la true */else /* Thuc thi khi tat ca cac bieu thuc boolean tren khong la true */Ví dụ:

#include int main () /* phan dinch nghia bien cuc bo */ int a = 50; /* kiem tra dieu kien */ if( a == 10 ) /* neu dieu kien la true thi in dong sau */ printf("Gia tri cua a la 10 " ); else if( a == 20 ) /* neu dieu kien else if la true */ printf("Gia tri cua a la 20 " ); else if( a == 30 ) /* neu dieu kien else if la true */ printf("Value of a is 30 " ); else /* neu khong co dieu kien nao la true */ printf("Khong teo ket noi!!! " ); printf("Gia tri chinh xac cua a la: %d ", a ); printf("=========================== "); printf("goldmarkcity-hanoi.com chuc cac ban hoc tot! "); return 0;Biên dịch cùng triển khai công tác C trên đang đến kết quả sau: