CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ EXCEL SANG SPSS

Trong quá trình làm nghiên cứu, chúng ta thường khảo sát, thu thập số liệu và lưu trên file Excel. Do đó, khi tiến hành phân tích trên SPSS, chúng ta buộc phảinhập dữ liệu từ file Excelvào. Liệu SPSS có thể nhận diện được file Excel để chúng ta mở nhanh tệp thay vì phải copy/paste từng cột số từ file Excel vào SPSS hay không?

1. Cách nhập dữ liệu từ Excel vào SPSS

SPSS từ lâu đã hỗ trợ nhập data trực tiếp từ tệp Excel. Nhưng với lệnh Open thông thường, khi các bạn dẫn tới thư mục chứa file Excel thì không thấy file này xuất hiện, lỗi này là do các bạn chưa chọn File Type nhận diện cho SPSS.

Bạn đang xem: Chuyển dữ liệu từ excel sang spss

Cách thực hiện như sau. Các bạn mở SPSS (mình ví dụ trên phần mềm SPSS 20). Chọn vào icon Open hoặc vào File > Open > Data.

*

Nhập dữ liệu từ excel vào spss

Dẫn tới thư mục chứa file Excel Data, lưu ý, nên để file trong thư mục và đường dẫn thư mục không có dấu Tiếng Việt. Ví dụ, trường hợp này mình để file Excel SO LIEU.xlsx trên Desktop.

*

Nhập dữ liệu từ excel vào spss

*

Nhập dữ liệu từ excel vào spss

Tại mục Files of type, mặc định của phần mềm sẽ để là SPSS Statistic (*.sav). Các bạn nhấn vào nút tam giác ngược chọn Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsm).

Xem thêm: 7 Tổng Lãnh Thiên Thần Là Ai, Các Tổng Lãnh Thiên Thần Của Thiên Chúa

*

Nhập dữ liệu từ excel vào spssn, click đôi vào file hoặc chọn file và nhấn vào Open, SPSS sẽ xuất hiện một thông báo như sau.

*

Nhập dữ liệu từ excel vào spss

Tích vào mục Read variable names from the first row of data, SPSS sẽ lấy hàng đầu tiên trong file Excel gắn vào mục tên biến trong SPSS, từ hàng thứ 2 trở đi sẽ là số liệu. Ngược lại, nếu không tích vào mục này, SPSS sẽ nhận diện từ hàng 1 đến hàng cuối cùng, tất cả đều là dữ liệu

*

Nhập dữ liệu từ excel vào spss

*

Nhập dữ liệu từ excel vào spss

Tiếp đến tại mục Worksheet và Range, đây là 2 phần tùy chọn. Worksheet là chọn trang làm việc (sheet làm việc) trên Excel, trường hợp này data của mình nhập chỉ có Sheet1 nên khi click vào tam giác ngược xổ xuống chỉ có 1 tùy chọn Sheet1 , nếu bạn có nhiều trang data khác nhau, thì khi click vào tam giác sẽ có tùy chọn từng trang cho bạn. Ký hiệu A1:AA251 là chỉ vùng data của các bạn trong một trang sheet, cụ thể ở đây số liệu nằm từ ô A1 kéo dài đến hết ô AA251.

*

Nhập dữ liệu từ excel vào spss

Đối với mục Range. Ở đây SPSS cho phép bạn chọn một vùng data nhỏ trong một vùng data lớn của sheet làm việc. Ví dụ, data của bạn chứa từ A1:AA251 nhưng bạn chỉ muốn trích một phần nhỏ từ ô A1 đến hết ô H30 trong đó để làm việc thì bạn có thể nhập vào vùng Range: A1:H30.

2. Cách xuất dữ liệu từ SPSS ra excel

Đầu tiên vào cửa sổ dữ liệu của SPSS và vào menu file-Save as

*

Nhập dữ liệu từ excel vào spss

Trong cửa sổ hiện ra, mục Save as Type, chọn loại là Excel xls hoặc Excel xlsx. Sau đó nhấn nút Save