Company

Tải game Company of Heroes 2 Master Collection full crachồng miễn tổn phí - RipLinkNerverDie

*
Company of Heroes 2 Master Collection

Company of Heroes 2 là 1 trong những game chiến lược thời gian thực được phát triển vị Relic Entertainment và gây ra vị Sega đến PC.Quý Khách là 1 trong những tín đồ chỉ đạo của Hồng quân Liên Xô Một trong những tiếng phút tối tăm độc nhất vô nhị của lịch sử vẻ vang, rứa thủ vào cuộc chiến ttinh quái tàn tệ nhằm cứu vớt đất chị em Nga từ đều kẻ xâm lăng kẻ thù.Đó là năm 1941 và khởi đầu hồ hết gì đã vươn lên là cuộc xung bỗng dưng đẫm huyết tốt nhất trong Thế chiến II mà lại công dụng là rộng 14 triệu người tmùi hương vong.Chứng kiến cuộc đương đầu của Hồng quân tự gần như bị đánh bại sẽ đảo ngược tình núm cùng chiến thắng xứng đáng bỡ ngỡ của mình trong trận đánh đầy thử thách cùng tốn kỉm duy nhất từ bỏ trước tới nay tại trận mạc phía Đông.Chiến thuật quân sự chiến lược của bạn sẽ quyết định cán cân quyền lực tối cao vẫn nghiêng về bên cạnh nào vào cuộc xung chợt này. Tmê mệt gia vào những chiến thuật quân sự chiến lược, chỗ các bạn sẽ là 1 trong những đơn vị lãnh đạo quân sự chiến lược cùng áp dụng sức mạnh của Liên Xô Theo phong cách của khách hàng để đến Berlin.Tổ quốc đã kêu gọi!, Đây là các DLC có trong phiên bản này: Company of Heroes 2 - Standard Game Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three Color Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - German Commander: Storm Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Armored Assault Tactics Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Commander: Fortified Armor Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Conscripts Support Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Mechanized Support Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Anti-Infantry Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Terror Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Joint Operations Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Lightning War Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Spearhead Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Color Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three màu sắc Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three Color Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Cobblestone West Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Bryansk Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three màu sắc Northwestern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Four Màu sắc Belorussian Front Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Field Applied Whitewash Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three màu sắc Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Four màu sắc Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Case Blue Mission Paông chồng Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Mission Pack Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Four Màu sắc Belorussian Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Four Color Belorussian Front Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Three Màu sắc Ambush Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Four Màu sắc Disruptive sầu Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Four màu sắc Disruptive sầu Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Color Northwestern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three màu sắc Northwestern Front Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Three Color Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Collectors edition badge Company of Heroes 2 - Faceplate: Studded Company of Heroes 2 - Faceplate: Twisted Gold Company of Heroes 2 - Faceplate: Chainlinks Company of Heroes 2 - Faceplate: Engraved Company of Heroes 2 - Map of the Month Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Counterattaông chồng Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Industry Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Urban Defense Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Mechanized Assault Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Osttruppen Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Luftwaffe Supply Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Elite Troops Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Partisan Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Tank Hunter Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Encirclement Doctrine Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Makeshift Sand Southern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Makeshift S& Southern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Makeshift Svà Southern Front Company of Heroes 2 - Southern Fronts Mission Pachồng Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Bundle Company of Heroes 2 - The Western Front Armies Company of Heroes 2 - German Commander: Cđại bại Air Support Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Advanced Warfare Tactics Company of Heroes 2 - TWFA Pre Order Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_okw Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_us Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - US Skin: (L) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (M) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (H) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (L) Winterized US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (M) Winterized US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (H) Winterized US Field Camouflage COH2 - The Western Front Armies: US Forces COH2 - The Western Front Armies: Oberkommando West CoH 2 - US Forces Commander: Recon Support Company CoH 2 - US Forces Commander: Mechanized Company CoH 2 - US Forces Commander: Rifle Company CoH 2 - OKW Commander: Elite Armor Doctrine CoH 2 - OKW Commander: Scavenge Doctrine CoH 2 - OKW Commander: Fortifications Doctrine Company of Heroes 2 - Ardennes Assault Company of Heroes 2 - Ardennes Assault: Fox Company Rangers