HỆ SỐ TƯƠNG QUAN R TRONG EXCEL

Hàm CORREL vào goldmarkcity-hanoi.com trả về thông số đối sánh tương quan giữa hai mảng nhằm xác định quan hệ của nhì đặc tính, xác định mối quan liêu hệ giữa nhì thuộc tính. Cú pháp =CORREL(array1, array2)…

Bài viết tiếp sau đây đang lý giải bạn phương pháp sử dụng hàm.

Bạn đang xem: Hệ số tương quan r trong excel

ĐỊNH NGHĨA HÀM CORREL

Trả về hệ số đối sánh tương quan của nhị phạm vi ô

CÚ PHÁP


Trong đó:

Array1: Một phạm vi quý giá ô.Array2: Phạm vi của quý giá ô vật dụng nhì.

Tất cả các đối số bên trên phần nhiều sẽ phải gồm.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tính thông số đối sánh tương quan của nhị tập dữ liệu trong các cột B cùng C trong bảng bên dưới đây:

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu bao gồm sẵn vào bảng, nhằm tính hệ số đối sánh của nhì tập dữa liệu, xác minh mối quan hệ giữa nhị công năng. Sử dụng hàm CORREL để tính.

+ Nhập cách làm tại ô C10

=CORREL(B6:B9, C6:C9)

*

+ Kết trái hàm trả về tại ô C10 là -0,873333765.

Xem thêm: Nữ Chiến Binh Huyền Thoại Scathach Là Ai, Chaldea Đích Hắc Phát Kỵ Sĩ Vương

*

vì thế các bạn đang tính được hệ số tương quan của hai tập tài liệu, khẳng định mối quan hệ thân hai đăc tính bên trên goldmarkcity-hanoi.com rồi. Trong quy trình sử dụng, đề xuất để ý một số trong những sự việc sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG

Nếu một array hoặc tmê man chiếu tất cả đựng văn uống phiên bản, giá trị lô-gic hoặc ô trống, thì các giá trị này sẽ ảnh hưởng làm lơ. Tuy nhiên, các ô có mức giá trị bằng không được bao hàm.Lúc array1 và array2 gồm số điểm dữ liệu không giống nhau, thì CORREL trả về lỗi #N/A.Nếu một trong nhì array1 hoặc array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của những quý hiếm bằng 0, thì correl trả về #DIV/0! lỗi.Giống như hệ số tương quan tương đối sát + 1 hoặc-1, nó cho biết độ đối sánh tương quan tích cực (+ 1) hoặc đối sánh (-1) thân những mảng.Độ đối sánh lành mạnh và tích cực tức là nếu như các giá trị trong một mảng vẫn gia tăng.Các quý giá trong những mảng khác cũng tạo thêm.Hệ số đối sánh tương quan gần nhất là 0, cho thấy thêm không có hoặc đối sánh tương quan yếu.Phương trình đến hệ số đối sánh là:

*

Trong đó 

*

Là các quý hiếm trung bình mẫu AVERAGE (array1) và AVERAGE (array2).

Trong khi bạn muốn bổ sung cập nhật thêm kiến thức về goldmarkcity-hanoi.com, hoàn toàn có thể ĐK học tập goldmarkcity-hanoi.com online 1 thầy 1 trò.

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORRELTính thông số tương quan thân hai mảng nhằm xác minh quan hệ của nhì sệt tính
COVARTính tích số những độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính vừa đủ các tích số đó
FORECASTTính toán thù xuất xắc dự đân oán một quý giá sau này bằng phương pháp áp dụng những giá trị hiện nay bao gồm, bởi cách thức hồi quy tuyến tính
GROWTHTính tân oán sự lớn mạnh dự kiến theo hàm mũ, bằng cách thực hiện những dữ khiếu nại hiện tại bao gồm.
INTERCEPTTìm nút giao nhau của một con đường trực tiếp với trục y bằng cách thực hiện các trị x và y mang đến trước
LINESTTính thống kê lại cho 1 đường bằng cách dùng cách thức bình pmùi hương buổi tối thiểu
LOGESTDùng vào phân tích hồi quy.
PEARSONTính thông số đối sánh tương quan momen tích pearson (r)
RSQTính bình pmùi hương hệ số đối sánh tương quan momen tích Pearson (r)
SLOPETính hệ số góc của mặt đường hồi quy tuyến tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYXTrả về sai số chuẩn của trị dự đoán y đối với từng trị x trong hồi quy.