Kiểu Int Trong C

Trong lúc thao tác làm việc với bất kỳ ngôn từ lập trình như thế nào, bạn phải sử dụng những phong cách thay đổi nhiều mẫu mã nhằm giữ giàng thông báo. Các đổi thay, không gì khác bên cạnh các địa điểm bộ nhớ được dành riêng để lưu lại quý hiếm. Nghĩa là, khi chúng ta tạo một biến đổi, bạn thích hợp một trong những không khí trong bộ nhớ mang đến phát triển thành đó.Bạn hoàn toàn có thể say mê lưu thông tin của các dạng hình tài liệu (Data Type) đa dạng chủng loại nlỗi Character, Wide Character, integer, floating-point, double floating point, Boolean,... Dựa trên thứ hạng dữ liệu của một biến hóa, hệ thống sẽ cấp phép bộ nhớ lưu trữ và đưa ra quyết định mọi gì có thể được giữ lại trong bộ lưu trữ thích hợp đó.

Kiểu tài liệu nguyên tbỏ vào C/C++

Tên tiếng Anh là Primitive Type, còn rất có thể hotline là kiểu dáng dữ liệu nơi bắt đầu, đẳng cấp dữ liệu bao gồm sẵn trong C/C++. Bên cạnh các dạng hình tài liệu gốc này, C/C++ cũng cung cấp những hình dáng dữ liệu user-defined. Bảng sau đây liệt kê 7 hình dáng dữ liệu cơ bản vào C/C++:

Bạn đang xem: Kiểu int trong c

Kiểu dữ liệuTừ khóaBooleanboolKý tựcharSố nguyênintSố thựcfloatSố thực dạng DoubledoubleKiểu không có giá bán trịvoidKiểu Wide characterwchar_t
Một số kiểu dáng cơ phiên bản có thể được sửa đổi vì thực hiện một hoặc nhiều modifier này:signed (dạng hình tất cả dấu)unsigned (loại không có dấu)shortlongBảng sau hiển thị hình dáng trở nên, lượng bộ lưu trữ nó dùng để làm giữ giá trị vào bộ nhớ, với giá trị lớn nhất và nhỏ tuổi tuyệt nhất hoàn toàn có thể được giữ giàng cùng với các hình dáng thay đổi đó:KiểuĐộ rộng lớn bitDãy giá bán trịchar1 byte-127 tới 127 hoặc 0 cho tới 255unsigned char1 byte0 tới 255signed char1 byte-127 tới 127int4 byte-2147483648 cho tới 2147483647unsigned int4 byte0 tới 4294967295signed int4 byte-2147483648 cho tới 2147483647short int2 byte-32768 cho tới 32767unsigned short intRange0 tới 65,535signed short intRange-32768 tới 32767long int4 byte-2,147,483,647 cho tới 2,147,483,647signed long int4 byteTương từ bỏ nhỏng long intunsigned long int4 byte0 tới 4,294,967,295float4 byte+/- 3.4e +/- 38 (~7 chữ số)double8 byte+/- 1.7e +/- 308 (~15 chữ số)long double8 byte+/- 1.7e +/- 308 (~15 chữ số)wchar_t2 hoặc 4 byte1 wide character

Kích cỡ của những biến hóa có thể khác cùng với mọi gì hiển thị trên bảng, dựa vào vào compiler và máy tính xách tay ai đang sử dụng.Dưới đó là ví dụ vẫn chỉ dẫn size chính xác của những loại tài liệu đa dạng trên máy tính xách tay của người tiêu dùng.#include using namespace std; int main() { cout lấy một ví dụ này sử dụng endl, nhưng mà ckém một ký từ bỏ newline (cái mới) sau mỗi chiếc, và tân oán tử lúc code bên trên được biên dịch và thực thi, nó đến tác dụng sau (tác dụng rất có thể đa dạng tùy nằm trong vào compiler và máy tính xách tay ai đang sử dụng).

Xem thêm: 3 Thiên Thần Nhỏ Đáng Yêu Của Ốc Thanh Vân, 20 Năm Bên Nhau Của Ốc Thanh Vân Và Chồng

Kich teo cua char la: 1 Kich teo cua int la: 4 Kich co cua short int la: 2 Kich teo cua long int la: 4 Kich co cua float la: 4 Kich teo cua double la: 8 Kich teo cua wchar_t la: 4

Khai báo typedef vào C/C++

quý khách hàng có thể sản xuất một thương hiệu mới cho một kiểu tài liệu sẽ lâu dài vì chưng thực hiện typedef trong C/C++. Cú pháp đơn giản dễ dàng sau nhằm khái niệm một thứ hạng dữ liệu bắt đầu bởi vì áp dụng typedef:typedef kieu_du_lieu ten_moi;lấy ví dụ sau nói đến compiler rằng sothuc là tên khác của float:typedef float sothuc;Bây tiếng, knhị báo sau là hoàn toàn vừa lòng lệ với sẽ khởi tạo một biến chuyển số thực Gọi là vantoc:sothuc vantoc;

Kiểu liệt kê enum trong C/C++

Kiểu liệt kê enum knhì báo một tên thứ hạng tùy ý và một tập vừa lòng của 0 hoặc các Identifier (Định danh) nhưng rất có thể được thực hiện như là các quý giá của loại kia. Mỗi Enumerator là 1 trong constant gồm hình dạng là hình dạng liệt kê (enumeration).Để chế tạo ra một Enumeration, chúng ta sử dụng trường đoản cú khóa enum vào C/C++. Form chung của thứ hạng liệt kê enum là:enum ten_cua_enum danh sach cac ten danh_sach_bien;Tại trên đây, ten_cua_enum là tên loại liệt kê. Danh sách tên được sáng tỏ vày vết phảy.lấy ví dụ, code sau định nghĩa một tên mẫu mã liệt kê sản phẩm & hàng hóa Điện thoại tư vấn là sanpđắm đuối và phát triển thành c là đẳng cấp của sanpham. Cuối cùng, c được gán giá trị maytinh.enum sanpđắm đuối máy vi tính, maytinch, dienthoai phong c; c = maytinh;Theo khoác định, trong list những tên thì quý hiếm của thương hiệu thứ nhất là 0, thương hiệu thứ nhị là một trong những và tên máy 3 là 2,... Nhưng chúng ta cũng có thể cung ứng cho một thương hiệu một quý hiếm cụ thể bằng vấn đề thêm một Initializer (quý giá khởi tạo). lấy một ví dụ, vào enumeration sau, maytinh sẽ sở hữu cực hiếm là 50:
enum sanpđắm say máy tính xách tay, maytinh=50, dienthoai nghiêm ;Tại phía trên, dienthoai sẽ sở hữu được giá trị là 51 bởi vì mỗi thương hiệu sẽ sở hữu giá trị lớn hơn của thương hiệu trước đó là 1.Theo TutorialspointBài trước: Comment trong C/C++Bài tiếp: Kiểu biến hóa trong C/C++
Comment vào C/C++ Đọc/ghi File vào C++ | fstream trong C++ Cú pháp C++ cơ bạn dạng Kiểu biến vào C/C++ Chuỗi (String) trong C/C++ Phạm vi phát triển thành vào C++