Quên mật khẩu windows

Cách #1: Đổi password đăng nhtràn vào Windows khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhtràn lên Windows Lúc quên

quý khách hàng vẫn khi nào bị quên password đăng nhập vào Windows cùng cảm thấy bị bất lực chưa?