RÀNG BUỘC DỮ LIỆU TRONG EXCEL

đa phần công ty lớn (chẳng hạn như các bank, nhà hàng cùng cửa hàng các dịch vụ bưu chính) biết những hiểu biết lao cồn của mình đang vào gần như ngày khác nhau trong tuần và phải một phương thức bỏ lên trên lịch tác dụng mang đến lực lượng thao tác làm việc của mình. Bạn có thể sử Excel bổ trợ Bộ giải của Công nỗ lực Giải quyết nhằm tạo ra lịch biểu nhân viên dựa vào các thử dùng kia.

Bạn đang xem: Ràng buộc dữ liệu trong excel

Lên kế hoạch số nhân viên cấp dưới của doanh nghiệp nhằm đáp ứng những thử dùng về lao rượu cồn (ví dụ)

lấy ví dụ như dưới đây vẫn lý giải cách bạn cũng có thể sử dụng Sở giải để tính tân oán thưởng thức về nhân viên.

Quy trình cách xử lý của ngân hàng Contoso đang soát sổ 7 ngày một tuần. Số nhân viên cấp dưới quan trọng hàng ngày để giải pháp xử lý bình chọn được hiển thị trong sản phẩm 14 của sổ có tác dụng Excel tính được hiển thị dưới. lấy ví dụ như, 13 nhân viên quan trọng vào Thứ Ba, 15 nhân viên cần thiết vào thứ Tư, v.v.. Tất cả nhân viên bank thao tác làm việc 5 ngày tiếp tục. What is the minimum number of employees the bank can have và still meet its labor requirements?

*

Hãy ban đầu bằng câu hỏi dấn dạng ô kim chỉ nam, chuyển đổi ô cùng buộc ràng mang đến mô hình Bộ giải của bạn.


Lưu ý: Ô phương châm được hotline là ô đích vào Excel năm 2007.


Ô mục tiêu – Giảm tgọi tổng cộng nhân viên cấp dưới.

Ô vậy đổi – Số nhân viên cấp dưới ban đầu thao tác làm việc (ngày thứ nhất trong thời điểm ngày liên tiếp) từng ngày trong tuần. Mỗi ô thay đổi yêu cầu là một số nguyên ổn ko âm.

Ràng buộc – Đối với hằng ngày vào tuần, số nhân viên đã thao tác làm việc cần to hơn hoặc bằng số nhân viên cần thiết. (Số nhân viên vẫn có tác dụng việc) >= (Nhânviên phải thiết)

Để tùy chỉnh mô hình, bạn cần quan sát và theo dõi số nhân viên thao tác mỗi ngày. Bắt đầu bằng phương pháp nhập quý hiếm cần sử dụng test mang lại số nhân viên cấp dưới bước đầu ca thao tác năm ngày của họ mỗi ngày vào phạm vi ô A5:A11. Ví dụ: vào A5, nhập 1 nhằm cho biết rằng 1 nhân viên cấp dưới ban đầu thao tác vào sản phẩm công nghệ Hai với thao tác làm việc từ Thđọng Hai đến Thứ Sáu. Nhập những nhân viên đề nghị trong ngày trong phạm vi C14:I14.

Xem thêm: Hlookup ( Hàm Hlookup Va Vlookup Trong Excel, Cách Kết Hợp Hlookup Và Vlookup Dò Tìm Dữ Liệu

Để theo dõi số nhân viên thao tác mỗi ngày, hãy nhập tiên phong hàng đầu hoặc 0 vào từng ô trong phạm vi C5:I11. Giá trị 1 trong ô cho biết rằng phần lớn nhân viên bước đầu làm việc vào ngày được chỉ định trong sản phẩm của ô đang thao tác làm việc vào ngày được link với cột của ô. Ví dụ: số 1 trong ô G5 cho biết rằng gần như nhân viên bắt đầu thao tác làm việc vào lắp thêm Hnhiều người đang thao tác làm việc vào Thứ Sáu; số 0 trong ô H5 chỉ báo rằng phần đa nhân viên cấp dưới ban đầu thao tác vào thứ Hai ko làm việc vào Ngày Thđọng bảy.

Để tính toán thù số nhân viên cấp dưới thao tác hàng ngày, hãy xào luộc bí quyết =SUMPRODUCT($A$5:$A$11,C5:C11) tự C12 mang đến D12:I12. Ví dụ: vào ô C12, phương pháp này định trị =A5+A8+A9+A10+A11,bằng (Số ban đầu vào vật dụng hai)+ (Số bắt đầu vào Thứ đọng năm)+(Số ban đầu vào Thứ đọng sáu)+(Sốban đầu tự Thđọng bảy)+ (Số ban đầu vào Chủ nhật) . Tổng này là số tín đồ làm việc vào sản phẩm Hai.

Sau Lúc tính toán thù toàn bô nhân viên cấp dưới vào ô A3 cùng với phương pháp =SUM(A5:A11),bạn cũng có thể nhập quy mô của bản thân mình vào Bộ giải nhỏng minch họa sau đây.

*

Trong ô kim chỉ nam (A3), bạn có nhu cầu giảm tđọc toàn bô nhân viên. Ràng buộc C12:I12>=C14:I14 bảo đảm an toàn số nhân viên cấp dưới làm việc từng ngày ít nhất bằng số lượng nhân viên cấp dưới cần thiết cho một ngày kia. Ràng buộc A5:A11=số nguim đảm bảo an toàn rằng số nhân viên cấp dưới bước đầu thao tác từng ngày là số ngulặng. Để thêm ràng buộc này, hãy bnóng Thêm vào hộp thoại Ttê mê số Sở giải rồi nhập ràng buộc vào vỏ hộp thoại Thêm Ràng buộc (hiển thị mặt dưới).

*

Bạn cũng có thể lựa chọn những tùy lựa chọn Giả định Mô hình Tuyến tính với Giả định Không Âm cho những ô chuyển đổi bằng cách bnóng Tùy lựa chọn trong hộp thoại Tham số Bộ giải rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm vào vỏ hộp thoại Tùy chọn Sở giải.

Bấm Giải quyết. quý khách hàng vẫn thấy số nhân viên về tối ưu cho mỗi ngày.

Trong ví dụ này, cần phải có tổng số 20 nhân viên cấp dưới. Một nhân viên ban đầu vào Thứ đọng nhị, tía bắt đầu vào Thứ cha, tứ bước đầu vào Thứ năm, một nhân viên ban đầu vào Thứ đọng sáu, nhị ban đầu vào Thứ bảy cùng chín ban đầu vào Chủ nhật.

Lưu ý rằng mô hình này là tuyến tính vì ô phương châm được tạo ra bằng phương pháp thêm ô chuyển đổi và ràng buộc được tạo nên bằng phương pháp đối chiếu hiệu quả nhận được bằng phương pháp thêm tích của từng ô biến đổi cùng với hằng số (1 hoặc 0) với số nhân viên được những hiểu biết.

Đầu Trang

Quý Khách bắt buộc thêm trợ giúp?

Quý Khách luôn có thể hỏi một chuyên gia vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.